Ämnen
Civilsamhället som utvecklingskraft : positionspapper i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5165)
Utgivningsdag:2009-02-13

Civilsamhället som utvecklingskraft : positionspapper

Info:

Svenska kommuners, landstings och regioners samspel med det civila samhället vilar på en lång historia. Samspelet mellan offentliga verksamheter och det civila samhällets verksamheter har intensifierats under det senaste decenniet och nya former för dialoger och samverkan har vuxit fram runt om i landet.

I positionspappret slås civilsamhällets betydelsefulla roll för samhällsutvecklingen fast, i såväl demokratisk mening, för utvecklingen av välfärdens verksamheter och som en kraft i lokal och regional utveckling. Det är viktigt att kommuner, landstings och regioners bild av civilsamhällets aktörer liksom relationerna mellan offentlig sektor och civilt samhälle fortsätter utvecklas på ett ansvarsfullt och positivt sätt.

Detta positionspapper antogs av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse den 23 januari 2009. Positionspappret bildar underlag för kontakter med regering och myndigheter såväl som med nationella företrädare för det civila samhällets aktörer.

Artnr:
5165
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info