Ämnen
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-053-3)
ISBN-nummer:91-7289-053-3
Utgivningsdag:2002-04-03
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor

Info:
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de två skolorna med det bästa inneklimatet helt olika typer av ventilationssystem. Å andra sidan kan en teknisk lösning som ger bra resultat i en skola visa sig fungera dåligt i en annan. Hur kommer sig detta, och vad kan de som ansvarar för skolans ventilation lära sig av det? Det är frågor som diskuteras i denna skrift, som bygger på en undersökning av ventilationslösningar och inneklimat i skolor i Mölndals kommun som gjordes våren 2000.
0 kr
Artnr:
7289-053-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...