Ämnen
Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-470-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-470-0
Utgivningsdag:2017-04-12

Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare

EN RAPPORT FRÅN LEARNING VILLAGE NORRA HISINGEN 16-17 SEPTEMBER 2016
Info:
Den 16–17 september samlades 85 personer i Backa kulturhus på Selma Lager-löfs torg, i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg, för att under 2 dagar och genom utforskande samtal bygga gemenskap, samarbete och ta fram samar-betsinitiativ. Mötesformen kallades för en Learning Village, en ”lärande by”. Fokus var skapa förutsättningar för en stadsdel där människor trivs, möts och är trygga tillsammans.

Den här rapporten syftar till att återge vad som hände och vilka resultat som kom fram under Learning Village Norra Hisingen 2016. I rapporten beskrivs även processdesign, tankemodellerna och planeringsarbetet inför Learning Village.
0 kr
Artnr:
7585-470-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...