Ämnen
Att mäta patientsäkerhetskulturen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-901-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-901-0
Utgivningsdag:2013-01-29
Serie:Patientsäkerhet

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Info:

Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Med goda kunskaper i patientsäkerhetskulturfrågor i vården och genom aktivt samarbete med patienter och närstående ökar förutsättningarna för att skapa en säkrare vård.

Patientsäkerhetskulturen mäts genom enkäter. Syftet är att kartlägga styrkor och förbättringsområden. Handboken och enkäten riktar sig till hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård och är en ny version av den handbok som 2008 togs fram i samarbete mellan sex landsting och Socialstyrelsen.

Köp 50 st eller fler för 198 kr/st
Köp 100 st eller fler för 176 kr/st
220 kr
Antal: 
Artnr:
7164-901-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Minska vårdskadorna
Den svenska vården visar år efter år medicinska resultat i världsklass. På...
Vid skada i vården
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det ...
Vad du kan göra själv - för att minska risker i vården
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings...
5 kr
När en skada inträffat i vården - Vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal
Den nya patientsäkerhetslagen kräver att en patient som drabbas av en vårdskada sna...
5 kr
Andra har också visat intresse för:
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underl...
50 kr
Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården
Denna handbok beskriver hur strukturerad journalgranskning med metoden markörbaserad journalg...
220 kr