Ämnen
Arbetsordning för fullmäktige i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-410-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-410-6
Utgivningsdag:2016-07-05

Arbetsordning för fullmäktige

Ett underlag för lokala bedömningar
Info:
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. Boken vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige.
Köp 10 st eller fler för 100 kr/st
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-410-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr