Ämnen
Arbetslivsinriktad rehabilitering i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-206-9)
ISBN-nummer:978-91-7345-206-9
Utgivningsdag:2009-06-02

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, landsting och företag
Info:

"Arbetsgivaren har ett ansvar för den anställdes hälsa – både ur ett förebyggande och efterhjälpande perspektiv. När en arbetstagare blir sjuk eller skadad ansvarar arbetsgivaren för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sin anställde. Arbetsgivaren ska utreda behovet av insatser och göra allt som är möjligt för att anställningen ska bestå.

Skriften handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering men tar sitt avstamp i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar som helhet. Förhoppningen är att den ska vara en vägledning i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering hos kommuner, landsting, regioner samt företag anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta.

Köp 5 st eller fler för 185 kr/st
Köp 10 st eller fler för 165 kr/st
216 kr
Artnr:
7345-206-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr