Ämnen
Arbete på väg i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-034-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-034-4
Utgivningsdag:2014-01-28

Arbete på väg

Info:
En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och för trafikanterna är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i sin egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedrivas. Särskild omsorg ska ägnas de oskyddade trafikanterna. Sveriges Kommuner och Landsting har inom ramen för den målsättningen tagit fram denna handbok om arbete på väg.

I handboken presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten. Handboken är avsedd att vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg.
175 kr
Antal: 
Artnr:
7585-034-4
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Åtgärdskatalogen
Denna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgä...
283 kr
Kommunal VGU-guide
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutform...
100 kr
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller försl...
100 kr
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kolle...
100 kr