Ämnen
Ansvaret som ledamot i nämnd i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-173-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-173-0
Utgivningsdag:2014-12-12
Serie:Kvalitetssäkrad välfärd

Ansvaret som ledamot i nämnd

Info:
Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.
Det utgår, som exempel, från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt
förskola och skola. I grunden är det ingen skillnad på ansvaret om nämnden själv driver verksamheten eller om någon annan gör det. Nämnden svarar inför uppdragsgivaren
fullmäktige för att verksamheten blir som den är tänkt utifrån fullmäktiges mål och beslut. Skriften finns endast som nedladdning.
Artnr:
7585-173-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommu...
Andra har också visat intresse för:
På den säkra sidan : om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och...
100 kr
E-förvaltning och informationshantering: att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar
Denna skrift tar upp frågeställningar kring hur information lagras och hanteras och vil...
93 kr
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr