Ämnen

Äldreomsorg

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre
Denna rapport är den andra öppna jämförelsen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. ;    Rapp...
Fallskador bland äldre - en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador
Fall bland äldre och de skador som kan följa efter ett fall ökar i Sverige och i västvärlden till följd av en rad olika faktorer. Fallolyckorna medför mycket m&aum...
Developments in elderly policy in Sweden
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) continuously monitors developments affecting the elderly, and since 2001 has been reporting on developments in medical care and socia...
Kundval i hemtjänsten : erfarenheter av information och uppföljning
Kundvalsmodeller införs nu i snabb takt i allt flera kommuners och landstings vård- och omsorgsverksamheter. Kundvalet innebär att politikerna överlåter valet av utfö...
Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen ? en analys utifrån kommunernas resultat 2009
Intresset för kvalitetsuppföljningar av äldreomsorgen ökar ständigt och Öppna jämförelser har påtagligt bidragit till det ökade intresset genom de t...
« Föregående  1  2  |  Visa alla