Ämnen
Aktivitetsbaserade arbetsplatser i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-208-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-208-9
Utgivningsdag:2015-01-20

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Info:
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organisationer som vi kommit i kontakt med i det här utvecklingsprojektet har övergången till ett aktivitetsbaserat kontor blivit en katalysator för verksamhetsutveckling.

Att arbeta aktivitetsbaserat ställer nya krav på hur medarbetarna arbetar, men också på hur cheferna leder sin verksamhet. Syftet med den här idéskriften är att ge en introduktion till ämnet samt ett stöd för de offentliga verksamheter som funderar på eller redan beslutat om att arbeta aktivitetsbaserat.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-208-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Femti funderingar om äldres boende
Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boe...
245 kr
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiver...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...