Ämnen
Active work for Gender Equality :  a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-469-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-469-5
Utgivningsdag:2009-06-25

Active work for Gender Equality : a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective

Info:
It is in everyday life that gender equality is created – or inequality sustained. The Swedish municipalities and county councils meet inhabitants in everyday life at all stages of life, from neonatal care to care of the elderly. Municipalities and county councils therefore have a key role when it comes to making gender equality policy a reality.

The members of the Swedish Association of Local Authorities and Regions have implemented a lot of gender equality initiatives. This booklet reviews the experiences obtained from initiatives in activities which citizens, inhabitants and patients come into contact with. What can be learned from these initiatives? What is important for a sustainable work for gender equality?
Artnr:
7164-469-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr