Ämnen
Active work for Gender Equality :  a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-469-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-469-5
Utgivningsdag:2009-06-25

Active work for Gender Equality : a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective

Info:
It is in everyday life that gender equality is created – or inequality sustained. The Swedish municipalities and county councils meet inhabitants in everyday life at all stages of life, from neonatal care to care of the elderly. Municipalities and county councils therefore have a key role when it comes to making gender equality policy a reality.

The members of the Swedish Association of Local Authorities and Regions have implemented a lot of gender equality initiatives. This booklet reviews the experiences obtained from initiatives in activities which citizens, inhabitants and patients come into contact with. What can be learned from these initiatives? What is important for a sustainable work for gender equality?
Artnr:
7164-469-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr