Ämnen
SKL rekommenderar
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner o...
150 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången...
125 kr
Rekryteringsläget inom socialtjänsten
Det ökade flyktingmottagandet under 2015 har lett till en ökning av arbetsbelastningen i...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiver...
100 kr
Rena fakta om välfärden
Det finns många tankar och åsikter om välfärden. Vården, skolan och omsor...
Så löser vi bristen på bostäder
Bostadsbyggande är en del av svensk välfärd. Sveriges kommuner ansvarar för at...
Så lyfter vi elevernas resultat
Svensk skola är bättre än sitt rykte. Men den kan bli ännu bättre. I den ...
Så möter vi vårdens utmaningar
Svensk hälso- och sjukvård är bra. Faktiskt bland de bästa i världen. Men...