Ämnen
Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-247-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-247-8
Utgivningsdag:2015-04-14

Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken

Info:
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? I rapporten presenteras resultatet från två enkätomgångar, en före och en efter valet, där rapportförfattarna har ställt frågor till ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val. Undersökningen syftar bland annat till att studera kandidaternas förväntningar inför valet, hur de ser på partiernas nomineringsprocesser och hur förtroendeuppdragen fördelades efter att valen. 

2017 publicerades den andra delen i undersökningen ”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden”.
Artnr:
7585-247-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...