Ämnen
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 bl...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
100 kr
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
100 kr
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
100 kr
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
80 kr
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiver...
100 kr
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
100 kr
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkninge...
100 kr
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskola...
100 kr
Utbilda för framtidens välfärd
Idag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i t...
50 kr