Ämnen
SKL rekommenderar
Ekonomirapporten, april 2016
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och land...
100 kr
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ...
150 kr
Årsredovisning 2015
Årsredovisningen för 2015 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr
Rekryteringsläget inom socialtjänsten
Det ökade flyktingmottagandet under 2015 har lett till en ökning av arbetsbelastningen i...
Skolgång för nyanlända elever
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen j...
150 kr
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom...
100 kr
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
100 kr
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukv&#...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukv&#...